Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Upozornenie: Zákaz nákupu osobám mladším ako 18 ROKOV!
 
Nákup v internetovom obchode www.zdravsia-cigareta.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a s podmienkou, že vek kupujúceho je viac ako 18 rokov.
Zaslaním objednávky na tovar  zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a  súhlasí s obchodnými a dodacími podmienkami  internetového obchodu www.zdravsia-cigareta.sk,  vrátane podmienok prevzatia tovaru, vrátenia tovaru, záruky a reklamácie tovaru.
Predávajúci: zdravsia-cigareta.sk
Kupujúci: Fyzická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.zdravsia-cigareta.sk


OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.zdravsia-cigareta.sk

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Následne po overení objednaného tovaru a rezervácie tovaru na sklade našimi pracovníkmi odošle predávajúci potvrdenie rezervácie tovaru. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko kupujúceho
  • Vek kupujúceho
  • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
  • Telefonické číslo alebo e-mailovú adresu
  • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
  • Počet kusov z každej položky tovaru
  • Dátum vystavenia objednávky
  • Spôsob úhrady za tovar
  • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru


PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

- pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom

- pri prevzatí tovaru: poštovou alebo kuriérnou dobierkou

Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie o rezervácii tovaru na sklade, ktoré počas pracovných dní odosielajú naši pracovníci operatívne.

V prípade, že Vám podklad na úhradu nebude e-mailom doručený do 24 hodín, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.

Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru

V prípade, že si kupujúci neprevezme záväzne objednaný a dodaný tovar, kupujúci sa zaväzuje  uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s odoslaním tovaru a vrátením neprevzatého
tovaru bez relevantného dôvodu kupujúcim predávajúcemu (náklady na odoslanie a spätné doručenie, prípadne aj balné náklady).

 

 

Dodacie podmienky

Dodanie tovaru:

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom, osobne, prípadne iným dohodnutým spôsobom).

Tovar bude odoslaný v rámci lehoty uvedenej v internetovom obchode, prípadný iný termín dohodne predávajúci s kupujúcim e-mailom alebo telefonicky.

Tovar ktorý je skladom bude v prípade výberu platby na dobierku odoslaný kupujúcemu obvykle do 48 hodín (najneskôr do 5 pracovných dní) od prijatia objednávky. V inom prípade bude tovar dodaný najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky.

V prípade platby vopred prevodom na účet tovar odosielame až po prijatí platby, takže dodacia lehota bude predĺžená o dobu potrebnú na prijatie platby.

Pokiaľ je tovar odosielaný poštou a zásielka Vám nepríde do 3 dní od doručenia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte nás o tom. Na zásielku sa zároveň môžete informovať aj na Vašej pošte na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré Vám na základe Vašej žiadosti pošleme mailom, SMS alebo telefonicky.

V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, budeme Vás kontaktovať e-mailom príp. telefonicky a dohodneme s  Vami termín odoslania, resp. ponúkneme adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.


Za poštovné a balné objednaného tovaru predávajúci účtuje náklady vo výške:

Tovar zasielame Slovenskou poštou alebo kuriérnou službou:

Slovenská pošta - list 2. triedy do 0,5kg = 1,70 € (bez dobierky)

Slovenská pošta - list 1. triedy do 0,5kg = 1,90 € (bez dobierky)

Slovenská pošta - dobierka = 1,30 €

 

V prípade objednávky tovaru vo výške 40€ a viac zasielame  tovar Slovenskou poštou ZADARMO.

V prípade dohody môže byť cena poplatku nižšia, alebo Vám tovar doručíme iným dohodnutým spôsobom za vopred dohodnutú cenu.

Pri nadrozmernom náklade Vás budeme o cene za dopravu informovať pred potvrdením objednávky.Prevzatie, vrátenie tovaru

 

Prevzatie tovaru:

V prípade zistenia mechanického poškodenia objednaného tovaru zapríčineného dopravcom, náhradu škody v takomto prípade si kupujúci uplatní u dopravcu (Slovenská pošta, príp. kuriérska spoločnosť).
V prípade zistenia iného poškodenia, nefunkčnosti alebo inej závady na dodanom, objednanom a uhradenom tovare kupujúci bezodkladne uplatní reklamáciu u predajcu.

Poučenie spotrebiteľa (kupujúci) o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. máte právo ako spotrebiteľ odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie lehoty zašlite alebo prineste nepoškodený, nepoužívaný a originálne zabalený tovar na dohodnutú adresu.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na email: info@zdravsia-cigareta.sk.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky info@zdravsia-cigareta.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme  e-mailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2.Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia  oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Stornovanie objednávky tovaru, neprevzatie tovaru:

Zákazník môže stornovať objednanie tovaru e-mailom, prípadne telefonicky do 6 hodín po odoslaní záväznej objednávky, ale len pokiaľ nie je jeho objednávke v stave vybavená.

Po tomto limite je možné stornovanie len telefonicky po dohode s predávajúcim, pokiaľ nebol ešte objednaný tovar odovzdaný kuriérovi alebo Slovenskej pošte, alebo nebol osobne odovzdaný objednávateľovi.

V prípade, že si kupujúci neprevezme záväzne objednaný a dodaný tovar, kupujúci sa zaväzuje  uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s odoslaním tovaru a vrátením neprevzatého tovaru bez relevantného dôvodu kupujúcim predávajúcemu (náklady na odoslanie a spätné doručenie, prípadne aj balné náklady).


Záruka, ochrana osobných údajov

Záručné podmienky:

Reklamácie sa vybavujú  v súlade s Občianskym, resp. Obchodným zákonníkom.

Na dodaný tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ale životnosť niektorých produktov môže byť výrazne kratšia. Záručné doby začínajú plynúť od dňa prevzatia veci kupujúcim.

Odporúčame preto prečítať si nižšie vypísané približné životnosti produktov (životnosti orientačné a môžu byť ovplyvnené intenzitou užívania):
1) BATÉRIA - životnosť min. 6 mesiacov, alebo min. 300 nabití (podľa intenzity užívania)
2) ATOMIZÉR - životnosť min. 14 dní až cca 2 mesiace (podľa intenzity užívania).
3) CARTOMIZÉR - životnosť min. 14 dní alebo 10-30ml naplneného e-liquidu (podľa intenzity užívania).
4) CARTRIDGE - životnosť min. 14 dní alebo 10-30ml naplneného e-liquidu (podľa intenzity užívania).

 

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady.

Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar zasiela kupujúci kompletný, s príslušenstvom, s návodom a pod.

V prípade reklamácie vady výrobku, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

V prípade reklamácie vady výrobku, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Reklamáciu vybaví predávajúci nejneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou, alebo treťou osobou.

 

Zodpovednosť za chyby na stránke www.zdravsia-cigareta.sk

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na tomto eshope sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Ochrana osobných dát

Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Ďakujeme za registráciu.

S pozdravom

zdravsia-cigareta.sk

Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

 

Copyright 2018 - 2022 © zdravsia-cigareta.sk